Kärcher City-cleaner ISAL 6000 / MCM 600

ISAL 6000 med rostfri sopbehållare på sex kubikmeter är det idealiska valet för gatsopning, sandupptagning och renhållning av gator i städer och bostadsområden. I hamnar och på flygplatser. Den är samtidigt det mest effektiva alternativet för krävande sopning vid industrianläggningar. Liksom för alla användningsområden som kräver bästa sopningsprestanda utan att släppa ut damm i luften. Missa inte heller vår sopmaskin Kärcher MC 130 som också kan ploga snö.

Teknik

Synkroniserad styrning av båda axlar ger bättre manövrerbarhet i alla driftsituationer och maximal sopningsnoggrannhet, även i svängar.

Komfort och ergonomi

Hytten är utformad för att ge bästa komfort och enkel manövrering. Dessutom med högsta säkerhet, ergonomiska standard och full kontroll över alla faser i arbetet.

Effektivitet

Kombinationen av mekanisk sopning, sugning och filtrering ger kraftfull och snabb uppsamling av alla material. Från damm till löv, grus och större skräp.

Miljö

Filtreringssystemet i ISAL 6000 fångar upp fina dammpartiklar till och med PM1 under alla driftförhållanden. Därmed eliminerar systemet nästan alla utsläpp av föroreningar till atmosfären.

Ekonomi

ISAL 6000 optimerar energiförsörjning och energisparande under alla arbets- och körförhållanden. Den har även två automatiska körlägen, Eco- och Powerläge.

Kontakta oss för demonstration Besök leverantör

Kontakta våra säljare
för rätt val av maskin

Joakim Duhrin
Joakim Duhrin, Vimmerby 0492-798 53 Maila mig
Johan Rydén
Johan Rydén, Vimmerby 0492-798 51 Maila mig
Jan Johansson
Jan Johansson, Jönköping 036-290 22 39 Maila mig

    Intresserad?