Grönytetraktorer

En grönytetraktor är en gräsklippare i traktorformat. Klippaggregatet är mittmonterat. Vi erbjuder professionella grönytetraktorer ifrån Yanmars sortiment. Dessa kan även utrustas med en lastare. Det går även att få dem enbart som lastartraktor utan klippaggregat. Grönytetraktorn går även att använda till arbetsuppgifter året runt – t.ex. snöröjning, ogräsbekämpning, halkbekämpning, gräsklippning, dra vagnar, med mera.