Om Mek & Maskin

AB Mek & Maskin Markvårdsmaskiner har över 33 års erfarenhet av att saluföra och serva markvårdsmaskiner. Vår affärsidé är att erbjuda maskiner av hög kvalitet och en mycket god verkstadsservice. Våra kunder ska finna oss pålitliga och snabba med att uppfylla deras behov av goda maskinfunktioner. Kunderna finns främst inom offentlig verksamhet men också bland egna företagare och privatpersoner.

Mek & Maskin Markvårdsmaskiner AB är en koncern med huvudkontor i Vimmerby, samt en fullserviceanläggning i Jönköping. I koncernen ingår även skog- & trädgårdsbutiken Gårdsman AB i Jönköping och på webben. Tillsammans är vi ca 25 anställda och omsätter 80 miljoner kronor årligen. AB Mek & Maskin Markvårdsmaskiner, Vimmerby och Jönköping, ägs av Niclas Samuelsson och Mathias Öhrling.

Företaget har utvecklats under åren från att från början varit en ren serviceverkstad till att vara totalleverantör av maskiner, tillbehör, reservdelar och service.